Արդյո՞ք պողպատե շենքերն ավելի ամուր են, քան փայտե շենքերը