Ծառայություններ

Մետաղական անգարների պատրաստում

Մետաղական անգարները մետաղական կոնստրուկցիաների տեսակ է, որը հիմնականում նախատեսված է արտադրական և պահեստային տարածքների, բազաների, առևտրային և զվարճանքի կենտրոնների շինարարության համար։

Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում

Մետաղական կոնստրուկցիաները կամ մետալոկոնստրուկցիաները բացառապես մետաղի հիմքի վրա պատրաստված արտադրանքներն են, որոնք ծառայում են որպես կաղապար վերջնական արտադրանքի համար։

Մետաղական բազրիքների պատրաստում

Բազրիքը աստիճանների և պատշգամբների համար դեկորատիվ և անվտանգային անփոխարինելի մաս է: Բացի ամուր և հուսալի լինելուց, ճիշտ ընտրված բազրիքը կարող է դառնալ դիզայնի էլեմենտ:

Մետաղների կտրում

All Metal-ը իրականացնում է մետաղների կտրման ծառայություններ համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան գերմանական և իտալական հաստոցներով:

Մետաղների ծռում

All metal-ը առաջարկում է մետաղական թիթեղների և խողովակների ծռման (կռման) ծառայություններ:

Մետաղական ծածկերի պատրաստում

Մետաղից պատրաստված ծածկերը դեկորատիվ, արևապաշտպան և անձրևապաշտպան կաղապարներ են, որոնք նախագծվում են համեմատաբար փոքր տարածքների՝ բակերի, պատշգամբների և կտուրների համար: