Ծառայություններ

Մետաղական կոնստրուկցիաների (անգարների) պատրաստում

Անգարները իրենցից ներկայացնում են միաթռիչք կամ բազմաթռիչք պահեստային կամ արտադրական տարածքներ՝ պատրաստված մետաղական հումքով:

Մետաղական բազրիքների պատրաստում

Բազրիքը աստիճանների և պատշգամբների համար դեկորատիվ և անվտանգային անփոխարինելի մաս է: Բացի ամուր և հուսալի լինելուց, ճիշտ ընտրված բազրիքը կարող է դառնալ դիզայնի էլեմենտ:

Մետաղների կտրում

All Metal-ը իրականացնում է մետաղների կտրման ծառայություններ համաշխարհային ստանդարտներին համապատասխան գերմանական և իտալական հաստոցներով:

Մետաղների ծռում

All metal-ը առաջարկում է մետաղական թիթեղների և խողովակների ծռման (կռման) ծառայություններ:

Մետաղական ծածկերի պատրաստում

Մետաղից պատրաստված ծածկերը դեկորատիվ, արևապաշտպան և անձրևապաշտպան կաղապարներ են, որոնք նախագծվում են համեմատաբար փոքր տարածքների՝ բակերի, պատշգամբների և կտուրների համար:

Call Now Button