Նախ անվտանգություն․ լավագույն փորձը շինհրապարակի կառավարման համար