Ուսումնասիրելով մետաղի մշակման տեխնիկայի էվոլյուցիան՝ հնագույն արհեստագործությունից մինչև ժամանակակից նորարարություն