Մետաղական բազրիքների դիզայնի առանձնահատկությունները